Magatartásváltozást célzó programok

Egészségmagatartás = általában tudatos döntéshozás nélkül, az egyén követelményeire, ill. külső hatásokra létrejövő passzív válasz.
Egészségfejlesztés = az egészségmagatartás megváltoztatása idő- és energia ráfordításával. Aktív folyamat a kliens és az egészségfejlesztő részéről egyaránt.
Cél: egészségtelen szokások helyettesítése egészségesekkel
Feladat: személyes beállítódás és viselkedés megváltoztatása az egészséges életmód kialakítása érdekében
Tervszerű lehetőség az embereknek arra, hogy tanuljanak az egészségről, illetve magatartásukban önkéntes változtatásokat vigyenek végbe.

Elvek a magartartás változás kapcsán

 • Nem tételezhetjük fel, hogy az egyén egészségi állapotának oka az ő magatartása!
 • Nem dolgozunk „előre gyártott” sémákkal!
 • Nem tételezhetjük fel, hogy mindenkinek meg van a lehetősége az életmód-változtatásra!
 • Vannak meg nem szüntethető tényezők!
 • KOMPROMISSZUMRA kell törekednünk!

A magatartás változás befolyásolásának folyamata

 • Információátadás
 • Érték és beállítódás feltárása
 • Egészséget érintő döntések meghozatala
 • Készségek elsajátítása, melyek lehetővé teszik a magatartásváltoztatást

Függőségek kezelése

 • Dohányzás
 • Alkohol
 • Legális és illegális drogok
 • Mentális panaszok
 • Suicid tendenciák megelőzése, felismerése
 • Játékszenvedély, stb