Az Egyéni egészségfejlesztésről

Korábban az egészségfejlesztés egyik központi eleme a prevenció, a betegség megelőzése volt, az új szemlélet szerint a promóció, vagyis az egészség megőrzése.

A rezilliencia vizsgálatokból kiderült, hogy az egészség fenntartható akkor is, ha az egyénnek sok rizikó tényezője, ám sok protektív tényezője is van. Így alkották meg a rezilliens személyiség fogalmát, aki védőfaktorokkal felvértezett személy. Napjainkban az egészségfejlesztésnek ez az új szemlélete

Az egyéni egészségfejlesztés épít a résztvevő kritikus gondolkodására, tudatosságára, mellyel megteremti a saját érték- és hiedelem rendszerét. Az emberek az önmagukkal kapcsolatos érzéseiket módosítják, az önbizalom és az önbecsülés fejlesztése során. Tanulási tapasztalataikat felhasználják, ugyanis ez a felfogás arra ösztönzi a résztvevőket, hogy a már meglévő tapasztalataikat alkalmazzák.

Az embert szabad döntéshozónak tekintjük, aki aktívan gyakorol kontrollt saját sorsa felett.

Az egészségfejlesztésben az egészség nem egy statikus, hanem egy állandóan változó dinamikus egyensúlyi állapot, ahol nagy jelentősége van az egyén adaptációs képességének. Az egészséghez hozzátartozik a szociális és mentális jólét is. 

A fentiek figyelembevételével az Országos Egészségfejlesztő Kft. egészségfejlesztési programjait az edukáció, az egészségmagatartás változáson túl a rizikótényezők feltárására, valamint a felismerési és a döntési folyamatokhoz szükséges információk érthető átadására alapozza, mind az egyéni, a munkahelyi egészségfejlesztésben, mind a csoportos egészségfejlesztésben.

Az egészség összetevői

Biológiai egészség: a szervezetünk megfelelő működése.

Lelki egészség: személyes világnézetünk, magatartásbeli alapelveink, illetve a tudat nyugalmának és az önmagunkkal szembeni békének a jele.

Emocionális egészség: az érzések felismerésének, megélésének illetve azok megfelelő kifejezésének a képessége.

Mentális egészség: a tiszta és következetes gondolkodásra való képesség.

Szociális egészség: másokkal való kapcsolatok kialakításának egészsége

Szomatikus

Pszichés

Emocionális

Mentális

Szociális-személyes

Fizikai fájdalommentesség

belső béke

szerelem

tudás

kapcsolat: teremtés

fenntartás

megszakítás

pihenés-alvás

boldogság

barátság

intelligencia

megbecsültség

mozgás

hit

szeretet

érdeklődés

önértékelés

táplálkozás

bizalom

tolerancia

műveltség

alkalmazkodó képesség

higiéné

vallás

segítőkészség

problémamegoldó képesség

szerepek

szórakozás

önbecsülés

jóindulat

igényesség

tisztelet

bioritmus

becsületesség

stressz-kezelés

optimizmus

 

Az egyéni egészségfejlesztés befolyásolásának folyamata

Egyéni személyre szabott egészségterv készítése

  • Egyéni képességek fejlesztése egyéni egészségfogalom feltárása, egyéni egészséghiedelmeken keresztül (miként vélekedik az egészségről, saját életmódjáról, az azt alakító rizikó és protektív tényezőkről stb.)
  • a feladatok egyénre szabott közös meghatározása
  • lehetőségek felvázolása, következmények előrejelzése
  • motiválás aktív oktatási módszerekkel
  • készségfejlesztés.