Az épületbiológiai mérések

Az épületbiológia egy újnak számító tudomány. Létjogosultságát az 1900-as évek közepétől kezdődő technikai fejlődés támasztja alá. Az emberi szervezet evolúciós fejlődése nem tudta és nem is tudja lekövetni ezt az extrém gyors változást.

Az életünk tereit különböző elektromos és mágneses sugárzások töltik be. A Földnek is van mágneses tere, ezt mindenki ismeri, nem kell másra gondolni csupán az iránytű működésére, vagy ennek a mágneses térnek a jótékony védőhatására a Nap sugárzásaival szemben. Tehát szervezetünk ismeri és működéséhez nélkülözhetetlenek a különböző mágneses és elektromos sugárzások.

Az emberi szervezet számára akkor jelentenek problémát, ha ezek a sugárzások torzulnak, vagy együttes jelenlétükkel gerjesztik, fokozzák egymás hatásait.

Az épületbiológia tehát azokkal a sugárzásokkal és más, a levegőben jelenlévő szennyező anyagokkal foglalkozik, melyek jelen vannak, vagy jelen lehetnek egy épített fizikai környezetben és hatást gyakorolnak, vagy gyakorolhatnak az emberi szervezet működésére.

Saját és különböző nemzetközi kutatások alapján kijelenthető, hogy a különböző elektromos és mágneses sugárzások nemzeti határértékei nem feltétlenül veszik figyelembe az emberi szervezet tolerancia határait, ezért az Országos Egészségfejlesztő Kft. a Német Épületbiológiai társaság által használt standardokat alkalmazza és veszi figyelembe, mely számol az ember által elviselhető  határ értékekkel.

Az épületbiológia által mért és az emberi szervezet működése szempontjából legfontosabb sugárzások:

  • a Föld mágneses térereje
  • a 220 V-os, 50 Hz-es váltóáram elektromos és mágneses térereje
  • mikrohullámú sugárzás (tömegkommunikációs eszközök, mobiltelefonok és ezek átjátszó adói, WI-FI, stb.)
  • radioaktív gammasugárzás.

A felsorolt sugárzások élettani hatásairól általában elmondható, hogy a vér viszkozitását befolyásolják, ebből eredően lecsökken a vér oxigén felvevő és szállító képessége. Így a sejtek oxigén ellátása bizonytalanná válhat és a szervezet alapregulációs működése nem lesz megfelelő. A sejtek nem fogják tudni megtermelni a megfelelő működéshez szükséges energiát, melynek következménye, hogy a szervezet folyamatosan, önmagához képest alul fog működni és az érintett szervek, testrészek egy állandó gyulladásos állapotba kerülnek.