A kutatások szempontjából kiemelkedő fontosságúak a már meglévő adatbázisok. Számos hipotézis gyorsan, olcsón és egyszerűen megvizsgálható, amennyiben a megfelelő adatok a kutató birtokában vannak. A klinikái kutatások végső soron olyan adatok, megfigyelések szisztematikus gyűjtését is jelentik, amelyek révén a kutatási tervekben megfogalmazott kérdésekre válasz adható, így a meglévő vagy hozzáférhető adatbázisok használata nagy segítségét nyújthat.

A meglévő adatbázisok adatainak legáltalánosabb felhasználási formái:

  1. Másodlagos adatelemzés, amelynek során egy korábbi adatgyűjtés céljaitól eltérő szempontok szerint történik az adatelemzés.
  2. Kiegészítő tanulmányok végzése, amelynek során az eredeti vizsgálati protokollt kiegészítjük egy vagy több kiegészítő vizsgálattal, amelyek révén égy újabb, az eredeti vizsgálatban nem szereplő kérdés válaszolható meg.
  3. Az összefoglaló tanulmányok számos azonos vagy részben azonos klinikai kutatás eredményeit vizsgálják, illetve összegzik. Az összefoglaló tanulmányok összegzett megállapításai súlyozottan tartalmazzák az egyes tanulmányok eredményeit, és az egyes tanulmányokhoz képest gyakran általánosabb érvényűek.

Mint minden egyszerű és praktikus módszernek, úgy a másodlagos adatelemzésnek is vannak előnyei és hátrányai. Előnyként említhető, hogy adatbázis-hozzáférés esetén számos kérdés pusztán statisztikai módszerek segítségével viszonylag könnyen megvizsgálható. Ezek a vizsgálatok gyorsak és olcsók, nem igényelnek nagyszámú, speciálisan képzett személyzetet.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

http://www.hpa.org.uk

http://www.nature.com

http://www.bmj.com

http://aje.oxfordjournals.org

http://online.liebertpub.com

http://ukpmc.ac.uk

http://www.matud.iif.hu

http://care.diabetesjournals.org

http://teo.elte.hu

http://tudasbazis.tmte.hu

http://www.osski.hu

http://epa.oszk.hu

http://eur-lex.europa.eu

http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_environment/c11545_hu.htm

http://europa.eu

www.lib.pte.hu

http://jn.nutrition.org